On-line sledování LIAZky brání absence přenosu dat

Lokalizační systém v historickém kamionu LIAZ potřebuje k provozu dvě sítě GPS a GSM. Druhá z nich přitom pro veřejný provoz musí umět pracovat s daty, což se ukazuje v Senegalu jako problém.

Systém pro lokalizaci společnosti Jablotron sice umí vozidlo najít i pomocí sms zprávy, avšak při ceně jedné sms ve výši téměř 15 Kč nelze tento způsob použít veřejně. Mnohem levnější lokalizace za pomoci přenosu dat ale v Senegalu naráží, protože místní operátoři data nepodporují. Teoreticky by v některých lokalitách data měla chodit, ale naše zkušenost je zatím opačná.