Lokalizace opět funguje

Prakticky od opuštění Maroka nefungovala lokalizace na kamionu LIAZ. Důvodem byla jak síť GSM neposkytující datové přenosy, tak nepřízeň počasí. Nyní už vše funguje.

Systém pro určování polohy měl začít pracovat po vjetí na území Senegalu, to se však nestalo. Důvodem bylo množství prachu a písku v ovzduší, což byl následek písečné bouře. I když odezněla, několik dní ještě vydatně foukalo, což zvířený písek a prach udržovalo ve vzduchu a přístroj pracující na bází GPS/GSM neměl potřebný signál. Teď už funguje, ale výpadky nelze vyloučit. Kamion LIAZ se pohybuje Senegalem a v oblastech, kde stále vydatně fouká může být přenos dat nadále problematický.